Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7631
Title: Đầu tư xây dựng và quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh TP. Huế
Authors: Trần, Hồng Sơn
Keywords: Đầu tư xây dựng
Quản lý vận hành
Hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 4 .- Tr.25
Abstract: Hệ thống chiếu sáng đô thị thông minh ngày càng được nhiều địa phương nghiên cứu và ứng dụng. Do hệ thống mang lại hiệu quả cao về sử dụng năng lượng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu người sử dụng. Tuy nhiên, chi phí đầu tư cao là rào cản hạn chế sự phát triển hệ thống chiếu thông minh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7631
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_733.06 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.