Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7635
Title: Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
Authors: Hoàng Minh
Keywords: Chữ ký số
Quy định pháp luật
Văn bản điện tử
Cơ quan nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh Tra;Số 01 .- Tr.56-58
Abstract: Ngày 19/12/2017 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tin số 41/2017/TT-BTTTT quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7635
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.45 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.