Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7635
Nhan đề: Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
Tác giả: Hoàng Minh
Từ khoá: Chữ ký số
Quy định pháp luật
Văn bản điện tử
Cơ quan nhà nước
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh Tra;Số 01 .- Tr.56-58
Tóm tắt: Ngày 19/12/2017 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tin số 41/2017/TT-BTTTT quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7635
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.45 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.