Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/764
Title: Cho mùa Xuân vĩnh hằng
Authors: Bùi, Huy Phùng
Keywords: Hiệu quả năng lượng
Phát triển điện năng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 152+153 .- Tr.16-17
Abstract: Ngày xuân bàn chuyện "Phát triển" thì xuôi tai, nói cùng "Hiệu quả năng lượng" có vẻ trái khoáy, ít ai đề cập đồng thời. Nhưng thực ra chúng có mối quan hệ khăng khít, đồng hành, bổ trợ cho nhau khá lý thú.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/764
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.54 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.