Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/76448
Title: CHẾ TẠO VÀ XÂY DỰNG CÁC CHỨC NĂNG CHO ROBOT HÚT BỤI THÔNG MINH
Authors: Trương, Minh Thái
Nguyễn, Toàn Trung
Keywords: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu của đề tài là xây dựng được một robot hút bụi được tích hợp nhiều kỹ thuật IOT. Giải quyết được vấn đề hoạt động trong không gian rộng để tìm đường trở về đế sạc. Sử dụng các board mạch được hỗ trợ tốt và giá thành rẻ để phát triển robot để giảm giá thành, ở đây là các board Arduino, các Shield, linh kiện điện tử liên quan đến Arduino. Vừa là hình mẫu nguồn tư liệu để các bạn sinh viên khóa sau tham khảo cách thức sử dụng Arduino trên các hệ thống thực tế, mở rộng hơn là ứng dụng logic mờ vào sản phẩm thực tế, sử dụng giải thuật để diễn đạt lại lý thuyết của logic này. Hệ thống được hình thành dự trên các nguyên lý, kỹ thuật được hỗ trợ trên Arduino. Các thư viện C/C++ phục vụ cho các hệ thống truyền nhận khác nhau như wifi, bluetooth, hồng ngoại,... Cùng các lý thuyết liên quan với những hệ thống đó. Các nguyên lý, lý thuyết điều khiển các linh kiện điện tử. Tự động hóa.
Description: 78 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/76448
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.37 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.