Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/76469
Title: Mức sẵn lòng chi trả cho đường sắt đô thị tuyến số 3 Nhổn - Ga Hà Nội
Authors: Bùi, Nhật Huy
Keywords: Sẵn lòng chi trả
Định giá ngẫu nhiên
Đường sắt đô thị
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 12 .- Tr.89-100
Abstract: Nghiên cứu này khảo sát ngẫu nhiên người dân dọc theo đường sắt đô thị tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội nhằm tìm ra mức sẵn lòng chi trả cho dịch vụ. Để đo lường mức sẵn lòng chi trả, nghiên cứu sử dụng phương pháp định giá ngẫu nhiên qua các yếu tố ảnh hưởng và hồi quy thông qua mô hình Tobit. Kết quả cho thấy, mức sẵn lòng chi trả trung bình của dự án là 10.967,74 đồng/lượt khách với các yếu tố ảnh hưởng bao gồm: tuổi, giới tính, trình độ học vấn, thu nhập, chi phí di chuyển hiện tại, khả năng đáp ứng của Metro về thời gian và địa điểm, khả năng rút ngắn thời gian di chuyển so với phương tiện hiện tại, khả năng giảm tai nạn giao thông, khả năng giảm ô nhiễm môi trường. Qua đó, nghiên cứu đề xuất các khuyến nghị cho các bên hữu quan nhằm xây dựng các phương án hiệu quả cho dự án.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/76469
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.1 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.101.84


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.