Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7650
Title: Phân tích hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng cam sành tại thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang
Authors: Vũ, Xuân Nam
Lê, Hoàng Hải Đăng
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng sản xuất cam sành tại TX Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Phân tích hiệu quả tài chính trong sản xuất cam sành của các nông hộ. Phân tích hiệu quả kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất cam sành tại TX Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Đề xuất các biện pháp giúp nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho nông hộ tại địa phương.
Description: 55 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7650
ISSN: B1510313
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.