Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7652
Title: Phân tích hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng nhãn Idor ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
Authors: Vũ, Xuân Nam
Phạm, Thị Ngọc Mai
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình trồng nhãn Idor của các nông hộ xã Nhơn Nghĩa huyện Phong Điền. Phân tích hiệu quả kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng nhãn Idor xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Đề xuất một số giải pháp giúp nông hộ trồng nhãn Idor có thể nâng cao được hiệu quả kinh tế và gia tăng thu nhập cho nông hộ trên địa bàn nghiên cứu
Description: 60 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7652
ISSN: B1510323
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.