Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7653
Title: Kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa giá giao dịch tiền ảo và giá vàng
Authors: Lê, Long Hậu
Nguyễn, Thị Ngọc Lan
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khái quát quá trình hình thành và phát triển, đặc điểm, ưu nhược điểm của BTC, ETH, LTC, XMR, XRP và XAU. Kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa giá giao dịch tiền ảo và giá vàng thông qua kiểm định nhân quả Granger. - Đưa ra khuyến nghị cho các nhà làm chính sách và nhà đầu tư trên thị trường.
Description: 92 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7653
ISSN: B1502076
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.