Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7661
Title: Phân tích hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Cà Mau
Authors: Nguyễn, Thúy An
Trần, Chí Nguyện
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam Chi nhánh Cà Mau nhằm đề ra những giải pháp giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.
Description: 74 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7661
ISSN: B1510241
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.