Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7664
Title: Phân tích thực trạng xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Đông tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sông Biển
Authors: Trần, Thu Hương
Lâm, Quý Mỵ
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Đông của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Biển giai đoạn 2015 – 2017. Trên cơ sở phân tích những thuận lợi và khó khăn đề ra các giải pháp và kiến nghị nhằm ổn định và gia tăng giá trị xuất khẩu của công ty.
Description: 85 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7664
ISSN: B1507961
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.