Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7667
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới tại tỉnh Hậu Giang
Tác giả: Nguyễn, Quốc Nghi
Lê, Gia Linh
Từ khoá: Marketing
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các nhân tố tác động đến kết quả hoạt động kinh doanh, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của HTXNN kiểu mới tại tỉnh Hậu Giang.
Mô tả: 93 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7667
ISSN: B1503764
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.