Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7677
Title: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex – chi nhánh An Giang
Authors: Huỳnh, Thị Tuyết Sương
Trần, Thiện Phong
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh An Giang từ đó, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng.
Description: 70 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7677
ISSN: B1502195
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.