Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7678
Title: Đánh giá mối quan hệ giữa sự hài lòng và ý định quay lại làng du lịch Mỹ Khánh của du khách nội địa
Authors: Hồ, Lê Thu Trang
Nguyễn, Thị Ngọc Giàu
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng du lịch tại Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015-9 tháng đầu năm 2018. Đánh giá mối quan hệ giữa sự hài lòng và ý định quay lại của du khách nội địa khi đến tham quan Làng du lịch Mỹ Khánh. Đề xuất giải pháp nâng cao sự hài lòng và tăng tỷ lệ quay lại tham quan Làng du lịch Mỹ Khánh của du khách nội địa.
Description: 119 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7678
ISSN: B1507737
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.19 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.