Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7679
Title: Phân tích hiệu quả xuất khẩu trái cây sấy của công ty cổ phần xuất khẩu Quỳnh Anh
Authors: Võ, Văn Dứt
Đoàn, Thị Kim Liên
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích, đánh giá thực trạng xuất khẩu trái cây sấy của Công ty cổ phần Quỳnh Anh. Từ đó đề xuất những giải pháp cơ bản mang tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu trái cây sấy của công ty trong thời gian tới.
Description: 97 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7679
ISSN: B1507892
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.