Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7679
Nhan đề: Phân tích hiệu quả xuất khẩu trái cây sấy của công ty cổ phần xuất khẩu Quỳnh Anh
Tác giả: Võ, Văn Dứt
Đoàn, Thị Kim Liên
Từ khoá: Kinh doanh quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích, đánh giá thực trạng xuất khẩu trái cây sấy của Công ty cổ phần Quỳnh Anh. Từ đó đề xuất những giải pháp cơ bản mang tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu trái cây sấy của công ty trong thời gian tới.
Mô tả: 97 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7679
ISSN: B1507892
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.