Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/768
Title: Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Nông: điểm tựa cho người nghèo
Authors: Nguyễn, Hưng
Keywords: Ngân hàng chính sách xã hội
Đắk Nông
Hộ nghèo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.128-129
Abstract: Đắk Nông là tỉnh còn nhiều khó khăn, diện tích tự nhiên hơn 651.000 ha, dân số theo kết quả điều tra hộ nghèo đến cuối năm 2017 là 151.776 hộ (tăng 2087 hộ so với năm 2016) với 631.761 nhân khẩu (tăng 8,917 nhân khẩu so với năm 2016), toàn tỉnh có 7 huyện và một thị xã, 71 xã, phường, thị trấn, 786 Thôn/Bon; trong đó có 55 xã thuộc vùng khó khăn, 12 xã và 78 Thôn/Bon đặc biệt khó khăn; hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) 43.993 hộ, chiếm 29% dân số toàn tỉnh ( trong đó đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh là 14.359 hộ, chiếm lỉ lệ 32,6% hộ DTTS và chiếm 9,5% số hộ trên toàn tỉnh). Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều theo kết quả điều tra đến cuối năm 2017 là 16/57%giảm (2,63%) với 25.144 hộ (giảm 2355 hộ), trong đó hộ nghèo là người dân tộc chiếm 34,58% (DTTS tại chổ chiếm 44,45%); hộ cận nghèo là 10,636 hộ( giảm 188 hộ), chiếm 7,01%.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/768
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.58 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.