Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7684
Title: Phân tích thực trạng xuất khẩu chả cá Surimi tại công ty hải sản 404
Authors: Trần, Thu Hương
Trần, Thị Diễm Hằng
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình xuất khẩu chả cá Surimi của công ty Hải sản 404 trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017, nhằm xác định những thuận lợi và hạn chế của mặt hàng này. Từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trên thị trường trong và ngoài nước.
Description: 75 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7684
ISSN: B1507947
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.