Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7691
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH giống thủy sản Hưng Phú chi nhánh Cần Thơ
Authors: Trần, Quốc Dũng
Vương, Kiều Diễm
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: thực hiện và đánh giá công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Giống Thủy Sản Hưng Phú chi nhánh Cần Thơ. Qua đó, luận văn nêu lên một số giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán xác định cũng như nâng cao kết quả kinh doanh cho công ty trong thời gian sắp tới.
Description: 161 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7691
ISSN: C1600030
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.83 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.