Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/769
Title: Ngân hàng TMCP Quân đội: vững nền tảng, tạo bức phá
Authors: Trường Giang
Keywords: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.76-78
Abstract: Ngân hàng TMCP Quân đội: Khẳng định vị thế, thương hiệu tài chính hàng đầu Việt Nam; Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) định hướng tầm nhìn "Trở thành ngân hàng thuận tiện nhất" với mục tiêu đến năm 2021 sẽ nằm trong top 5 hệ thống ngân hàng Việt Nam về hiệu quả kinh doanh; Kết quả nổi bật của năm 2017; " Chiến lược con người ở MB trong năm 2017.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/769
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.23 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.