Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/770
Title: Ngân hàng hợp tác xã, khẳng định vị thế là ngân hàng của các QTDND
Authors: Ngọc Dũng
Keywords: Ngân hàng hợp tác xã
Quỹ tín dụng nhân dân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.79-80
Abstract: Năm 2017 Ngân hàng Hợp tác xã (NHHT) đã đổi mới toàn diện cả về quy mô lẫn chiều sâu hoạt động. NHHT mở rộng 32 chi nhánh phủ sóng trên toàn quốc, đặc biệt tài chính, năng lực quản trị cũng được nâng lên một bước. Cũng trong năm 2017, NHHT đã đưa ra hoạt động hệ thống Corebanking nhằm chuyển hóa hoạt động theo hướng ngân hàng đa năng và hiện đại.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/770
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.51 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.