Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7712
Title: Thực trạng và giải pháp của hoạt động cho vay tín chấp tại NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Cần Thơ – PGD Lý Tự Trọng
Authors: Phan, Đình Khôi
Phan, Thị Hồng Đào
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá hoạt động tín dụng của Vp bank thông qua một số chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2015 đến nay và 6 tháng đầu năm 2018. Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tín chấp của ngân hàng (VP Bank) Chi Nhánh Lý Tự Trọng. Đề xuất giải pháp kiến nghị hoạt động cho vay tín chấp của ngân hàng VP Bank chi nhánh Lý Tự Trọng.
Description: 58 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7712
ISSN: B1502120
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.185.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.