Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7718
Title: Nghiên cứu đánh giá vật liệu mang dạng xơ mướp sử dụng trong bể MBBR để xử lý nước thải sinh hoạt
Authors: Phạm, Thành Đạt
Đặng, Thị Thanh Huyên
Nguyễn, Mạnh Khải
Phạm, Thúy
Keywords: Công nghệ MBBR
Dạng xơ mướp
Vật liệu mang
Để xử lý nước thải sinh hoạt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 4 .- Tr.38-41
Abstract: Công nghệ màng vi sinh chuyển động (Moving Bed Biofilm Reactor-MBBR) được coi là một trong những công nghệ xử lý nước thải có hiệu quả cao hiện nay. Bài báo này tập trung đánh giá một loại vật liệu chi phí thấp có nguồn gốc nông nghiệp, đó là xơ mướp, để sử dụng làm vật liệu mang dạng chuyển động trong bể MBBR. Kết quả ban đầu cho thấy hiệu quả xử lý COD của vật liệu xơ muớp lên đến 79% với nồng độ COD đầu vào là 173.4±30.5 mg/L. Khả năng xử lý Nito của xơ mướp là 53% với TN đầu vào khoảng 45.7±1,9 mg/L. Với đặc điểm có kết cấu nhiễu lớp dạng mắt lưới, có lỗ thoáng dày đặc, kết quả bước đầu cho thấy xơ mướp có thể là vật liệu mang tiềm năng cho xử lý nước thải.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7718
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.62 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.10.34


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.