Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/772
Title: Dự trữ ngoại hối tăng cao kỷ lục - kết quả của hoạt động kinh tế đối ngoại khởi sắc và giải pháp và điều hành linh hoạt của ngân hàng nhà nước Việt Nam
Authors: Nguyễn, Đức Long
Keywords: Dự trữ ngoại hối
Kinh tế đối ngoại
Ngân hàng nhà nước
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.8-10
Abstract: Bài viết nói về những vấn đề sau: Kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam vượt mốc 400 ngàn tỷ USD với những thay đổi tích cực trên nhiều phương diện; Lượng khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam tăng kỷ lục giúp cải thiện nguồn thu từ xuất khẩu dịch vụ du lịch; Các luồng vốn nước ngoài gia tăng mạnh mẽ dưới nhiều hình thức.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/772
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.6 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.