Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7730
Title: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành – tỉnh Kiên Giang
Authors: Mai, Lê Trúc Liên
Nguyễn, Thị Ngọc Lan
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Châu Thành – Kiên Giang từ năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2018. Qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế và mở rộng hoạt động cho vay ngắn hạn tại NHNo & PTNT chi nhánh này.
Description: 82 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7730
ISSN: B1502179
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.