Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7741
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua mỹ phẩm thương hiệu Hàn Quốc của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ
Authors: Trần, Thị Hạnh Phúc
Trần, Thị Phương Thảo
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu thực trạng sử dụng mỹ phẩm của sinh viên tại trường Đại học Cần Thơ. Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua mỹ phẩm mang thương hiệu HQ của sinh viên. Đề xuất các hàm ý cho các Doanh nghiệp Việt Nam trong việc thu hút người tiêu dùng sử dụng mỹ phẩm Việt Nam.
Description: 82 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7741
ISSN: B1507818
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
12.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.241.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.