Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7744
Title: Phân tích quy trình giao nhận hàng FCL bằng đường biển theo phương thức CIF của công ty Cổ phần tiếp vận Quốc tế Rồng Xanh
Authors: Phan, Anh Tú
Trần, Văn Qui
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực hiện quy trình xuất nhập khẩu FCL bằng đường biển theo phương thức CIF của công ty GDL. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quy trình xuất nhập khẩu FCL bằng đường biển theo phương thức CIF của công ty GDL. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận/logistics của công ty.
Description: 103 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7744
ISSN: B1507975
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.88 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.133.27


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.