Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/774
Title: Hoạt động Ngân hàng Vĩnh Phúc: động lực phát triển kinh tế của tỉnh
Authors: Nguyễn, Văn Tâm
Keywords: Ngân hàng
Hoạt động kinh doanh
Vĩnh Phúc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.97-99
Abstract: Vĩnh Phúc nằm ở vị trí của nhiều điểm nút giao thông quan trọng là đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy; thuận lợi trên trục phát triển kinh tế của Việt Nam và trở thành một bộ phận cấu thành của vành đai phát triển công nghiệp các tỉnh phía Bắc Việt Nam; có ba vùng sinh thái hết sức thuận tiện cho phát triển nông - lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và du lịch - dịch vụ. Do những điều kiện thuận lợi về phát triển kinh tế - xã hội, cũng như khả năng lớn về ngân sách nhà nước, Vĩnh Phúc trong thời gian qua là địa bàn hấp dẫn đầu tư (đặc biệt là các doanh nghiệp FDI) và có mức đầu tư xã hội cao.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/774
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.56 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.156.32


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.