Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/77542
Title: Hãy thử so sánh để chọn dự án đường sắt kết nối với cảng biển trong kế hoạch đầu tư 2021 - 2025
Authors: Trần, Dân
Keywords: Dự án đường sắt
So sánh
Cảng biển
Kế hoạch đầu tư 2021 - 2025
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường;Số 12.- Tr.33
Abstract: Bài báo đã đưa ra 6 dự án đường sắt trong cả nước và kêu gọi đầu tư nước ngoài, nêu ra những con số có thể thấy cần ưu tiên làm trước kết nối với cụm cảng Cái Mép để sớm giải tỏa lưu lượng quá lớn cho quốc lộ sẽ đem lại hiệu quả ngay sau khi có đường sắt kết nối.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/77542
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
445.75 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.