Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/776
Title: Công đoàn Ngân hàng Việt Nam - một năm nhìn lại
Authors: Nguyễn, Văn Tân
Keywords: Ngân hàng Việt Nam
Công đoàn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.144-147
Abstract: Năm 2017- năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) - đã ghi nhiều dấu ấn của Công đoàn ngành ngân hàng trên các phương diện hoạt động, từ cấp ngành đến cơ sở. Đây là năm chuẩn bị tiền đề quan trọng để tổ chức đại hội công đoàn các cấp, hướng tới đại hội VI CĐNHVN (2018) và kỷ niệm 25 năm CĐNHVN (01/04/2018).
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/776
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.16 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.