Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/77698
Nhan đề: Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương số 21
Tác giả: Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (VAPEC)
Năm xuất bản: 2004
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/77698
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: (TCC) kinh tế Châu Á TBD

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
Toàn văn11 MBAdobe PDF
_file_
  Giới hạn truy cập
Mục lục195.54 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.