Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7770
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ ATM của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ
Authors: Phan, Tùng Lâm
Dương, Ngọc Thảo Nguyên
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ ATM đối với sinh viên trường ĐHCT, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc sử dụng thẻ ATM đối với sinh viên trường ĐHCT.
Description: 64 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7770
ISSN: B1500146
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.