Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7773
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ chăm sóc và bảo dưỡng tại công ty B-Select Autocare24 chi nhánh Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Lê, Trọng Phú
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng . Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự hài lòng của khách hàng. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với công ty.
Description: 64 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7773
ISSN: B1510289
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.