Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7785
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Thạnh Phú Sóc Trăng
Authors: Phan, Tùng Lâm
Lâm, Minh Quang
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng hiểu quả hoạt động kinh doanh với những thuận lợi hay khó khăn còn tồn tại và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại NHNo & PTNT chi nhánh Thạnh Phú Sóc Trăng.
Description: 49 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7785
ISSN: B1507597
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.