Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7786
Title: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc và hóa chất trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) thâm canh ở tỉnh Bến Tre
Authors: Nguyễn, Quốc Thịnh
Trần, Minh Phú
Nguyễn, Thị Mỹ Linh
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện thông qua phỏng vấn 60 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng ở 2 huyện Bình Đại và Thạnh của tỉnh Bến Tre nhằm cung cấp thông tin về tình hình sử dụng thuốc hóa chất, các bệnh thường gặp và kỷ thuật nuôi tôm. Kết quả cho thấy các biểu hiện bệnh thường xuất hiện trên tôm thẻ chân trắng là bệnh gan tụy (56,7%-63,3%), phân trắng với tỷ lệ là 50% đến 63,3% do người nuôi báo cáo. Các loại kháng sinh được sử dụng nhiều nhất là amoxcilline (20-30%), cotrim (16,7-26,7%), ciprofloxacin (20%), oxytetracycline (10-26,67%) và cefotaxim (16,7%). Những loại thuốc kháng sinh mà các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng sử dụng không nằm trong danh mục thuốc cấm của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn ngoại trừ enrofloxacin (cấm năm 2012) và iprofloxacin (cấm năm 2016) đã được đưa vào danh mục kháng sinh cấm sử dụng. Hầu hết các hộ nuôi sử dụng chế phẩm vi sinh trộn vào thức ăn để tăng cường khả năng tiêu hóa và tạt vào ao nuôi nhằm cải thiện chất lượng nước, nhưng chất lượng các sản phẩm này thì không được biết rõ, các loài phổ biến là Bacillus subtilis, B. licheniformis, B. megaterium. Vì vậy cần phổ biến cho người nuôi kỹ hơn về sử dụng thuốc và hóa chất hiệu quả để bảo đảm về tính an toàn vệ sinh thực phẩm.
Description: 18tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7786
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
707.41 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.