Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7794
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc đa dạng hóa quốc tế đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam có hoạt động đầu tư ra nước ngoài
Authors: Võ, Văn Dứt
phùng, Mỹ Linh
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng đa dạng hóa quốc tế của các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam có hoạt động đầu tư kinh doanh ra nước ngoài. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc đa dạng hóa quốc tế đối với hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam có hoạt động đầu tư, kinh doanh nước ngoài. Đề xuất những hàm ý quản trị để tăng cường mở rộng đầu tư, kinh doanh ra thị trường quốc tế.
Description: 85 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7794
ISSN: B1507956
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.