Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7797
Title: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc và hóa chất trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) ở tỉnh Cà Mau
Authors: Trần, Minh Phú
Nguyễn, Trường Kha
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện thông qua phỏng vấn 51 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng ở 2 huyện Phú Tân và Đầm Dơi của tỉnh Cà Mau nhằm cung cấp thông tin về tình hình sử dụng thuốc hóa chất, các bệnh thường gặp và kỹ thuật nuôi tôm. Kết quả cho thấy các biểu hiện bệnh thường xuất hiện trên tôm thẻ chân là bệnh gan tụy (86,7-100%), phân trắng với tỷ lệ là 54,5% do người nuôi báo cáo. Người nuôi thường không biết nguyên nhân gây bệnh nhưng hầu hết dùng kháng sinh để trị bệnh nhiễm khuẩn. Các loại kháng sinh được sử dụng nhiều nhất là ciprofloxacin (31,8%), cotrim (22,7%) vào xytetracycline (18,2%). Những loại thuốc kháng sinh mà các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng sử dụng nằm trong danh mục thuốc cấm của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn như: enrofloxacin (cấm năm 2012) và ciprofloxacin (cấm năm 2016) đã được đưa vào danh mục kháng sinh cấm sử dụng. Vì vậy cần phổ biến cho người nuôi kỹ hơn về sử dụng thuốc và hóa chất hiệu quả để bảo đảm về tính an toàn vệ sinh thực phẩm.
Description: 22tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7797
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
610.96 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.