Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7799
Title: Nhu cầu protein của cá lóc (Channa striata) ở các mức lipid khác nhau
Authors: Phạm, Thanh Liêm
Trần, Mai Như
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu xác định nhu cầu protein của cá lóc đen (Channa striata) ở các mức lipid khác nhau được tiến hành nhằm cung cấp dữ liệu cơ bản cho việc tối ưu hóa thức ăn cá lóc. Thí nghiệm được bố trí gồm 6 nghiệm thức thức ăn với 3 mức protein (40%, 45%, 50%) và 2 mức lipid (7% và 10%), mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần và bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên. Cá thí nghiệm có khối lượng ban đầu 10g/con được nuôi trong bể 200 L với mật độ 30 con/bể. Sau 60 ngày nuôi, tỉ lệ sống của cá thí nghiệm từ 71,1% đến 86,7% và không bị ảnh hưởng bởi thức ăn có hàm lượng protein và năng lượng khác nhau. Hệ số thức ăn (FCR) của cá thấp nhất (0,8) ở nghiệm thức thức ăn 45% protein và 50% protein ở mức lipid 10%. Hiệu quả sử dụng protein (PER) cao nhất (2,6) ở nghiệm thức lipid7%- protein40% và thấp nhất (2,1) ở nghiệm thức lipid 7%- protein 50%. Protein của cơ thể cá (trong khoảng 4,1 – 5,1 %) chịu ảnh hưởng của hàm lượng protein của thức ăn thí nghiệm. Hàm lượng ẩm và tro trong cơ thể cá không thể hiện rõ mối quan hệ với hàm lượng protein và năng lượng trong thức ăn. Ở mức lipid 7%, nhu cầu protein cho sự tăng trưởng tối ưu của cá lóc đen từ 43-45%.
Description: 12tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7799
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
354.62 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.