Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7802
Title: Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân và giải pháp phát triển tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam – phòng giao dịch Thốt Nốt
Authors: Nguyễn, Thị Lương
Nguyễn, Thị Thùy Dương
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và tìm hiểu sâu hơn về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và đưa ra những giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Phòng giao dịch Thốt Nốt trong giai đoạn năm 2015-06/2018.
Description: 52 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7802
ISSN: B15020119
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
670.19 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.