Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78062
Title: Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng lúa tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Phú Son
Trần, Gia Minh
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng lúa tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Từ đó, xác định các yếu tố tác động đến hiệu quả tài chính và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của nông hộ tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
Description: 70 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78062
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.