Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78063
Title: Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng lúa tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Authors: Phạm, Thị Nguyên
Phạm, Huỳnh Như Ý
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng lúa tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Từ đó, xác định các yếu tố tác động đến hiệu quả tài chính và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của nông hộ tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Description: 51 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78063
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.