Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78066
Title: Phân tích hiệu quả kinh tế tôm sú trong mô hình nuôi kết hợp tôm sú với cua biển ở huyện An Biên tỉnh Kiên Giang
Authors: Nguyễn, Hữu Tâm
Ngô, Diệp Phương Trang
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả kinh tế nuôi tôm sú trong mô hình nuôi kết hợp tôm sú với cua biển ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang nhằm đề ra những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của tôm sú trong mô hình nuôi kết hợp tôm sú với cua biển ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.
Description: 62 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78066
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.