Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78078
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hậu Giang giai đoạn 2019-2021
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Nguyễn, Phạm Quốc Huy
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động của công ty, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Description: 76 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78078
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.25 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.