Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7809
Title: Phân tích hệ thống thông tin kế toán trong chu trình doanh thu và chu trình chi phí tại công ty TNHH thương mại Thu Thủy
Authors: Trần, Quốc Dũng
Thái, Thị Bảo Mơ
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá các thủ tục kiểm soát hoạt động và kiểm soát hệ thống thông tin kế toán trong chu trình doanh thu và chu trình chi phí của Công ty TNHH Thương Mại Thu Thủy. Phân tích hệ thống chứng từ, báo cáo, sổ sách kế toán trong chu trình doanh thu và chu trình chi phí của Công ty TNHH Thương Mại Thu Thủy. Đề xuất một số giải pháp giúp nhằm hoàn thiện thêm hệ thống thông tin kế toán trong chu trình doanh thu và chu trình chi phí của Công ty TNHH Thương Mại Thu Thủy trong thời gian tới.
Description: 105 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7809
ISSN: B1500127
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.9 MBAdobe PDF
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.