Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78093
Title: Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ nuôi cá tra tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Authors: Bùi, Thị Kim Thanh
Trịnh, Dương Mỹ Anh
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng và hiệu quả tài chính của các nông hộ nuôi cá tra trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang từ đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của nông hộ trên địa bàn nghiên cứu.
Description: 68 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78093
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.