Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78106
Title: Phân tích các nhân tố tác động đến kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam giai đoạn 2014 - 2020
Authors: Phan, Anh Tú
Nguyễn, Chí Thưởng
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích, đánh giá tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trên cơ sở xây dựng mô hình các nhân tố tác động đến kim ngạch xuất khẩu thủy sản phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Từ đó, đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam trong thời gian tới.
Description: 91 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78106
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.