Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78107
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên tại trường đại học Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Hữu Tâm
Vương, Huỳnh Phương Khanh
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên trường Đại học Cần Thơ và đề xuất các giải pháp cho các nhà cung cấp dich vụ, sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm trực tuyến của sinh viên tại trường Đại học Cần Thơ
Description: 85 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78107
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.