Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7812
Title: Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Ngô, Thị Kim Ngọc
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tích tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2015 – 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tín dụng tại Ngân hàng.
Description: 73 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7812
ISSN: B1502086
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.