Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78123
Title: Ảnh hưởng của trải nghiệm thương hiệu đến sự hài lòng của khách hàng và ý định mua lặp lại của sinh viên Đại học Cần Thơ tại cửa hàng Thế Giới Di Động
Authors: Đinh, Thị Lệ Trinh
Lưu, Thảo Nguyên
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định các thành phần của trải nghiệm thương hiệu và phân tích các yếu tố của trải nghiệm thương hiệu tác động đến sự hài lòng và ý định mua lặp lại của sinh viên đại học Cần Thơ tại cửa hàng Thế Giới Di Động. Từ đó, đề xuất hàm ý quản trị cho nhà kinh doanh trong quá trình đưa ra các quyết định đẩy mạnh việc kinh doanh.
Description: 79 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78123
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.