Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78131
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung
Trần, Trúc Quỳnh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty CP SABECO thông qua việc phân tích các hệ số phản ảnh hiệu quả kinh doanh của công ty trên cơ sở đối chiếu, so sánh với các công ty cũng ngành cũng như giá trị trung bình ngành. Nhìn thấy những điểm mạnh, điểm yếu của công ty để cung cấp thông tin làm cơ sở cho các chiến lược kinh doanh cũng như dự báo các vấn đề có thể gặp phải trong lương lai. Bên cạnh đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và đóng góp sự phát triển bền vững của công ty.
Description: 98 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78131
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.27 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.